TERAPEUTSKA UPOTREBA HIPERBARIČNE KOMORE


Hiperbarična komora deluje terapeutski omogućavanjem veće koncetracije kiseonika u krvi. Kod dekompresione bolesti, zbog prebrzog izronjavanja na površinu oslobađaju se mehurići azota u krvi. Uloga hiperbarične komore je da pri ponovnom povećanju atmosferskog pritiska rastopi mehuriće i da rastvori “krvne mehuriće koji se ponašaju kao ugrušci i mogu zapušiti krvne sudove”.

Lečenje sa kiseonikom u komori je veoma važno za veliki broj bolesti. Mehanizmi dejstva kiseonika na povređeno tkivo su različiti. Kiseonik smanjuje otok sa vazokontstrikcijom (sužavanjem krvnih sudova), pomaže rastu vezivnog tkiva, povećava efekat leukocita (bela krvna zrnca) protiv bakterija i virusa, pravi detoksikaciju organizma i smanjuje štetnost upale. Obnavlja fibrocite, osteocite, nervne ćelije…

INDIKACIJE ZA UPOTREBU HBOT

- HITNA STANJA

• gasna gangrena
• gasna embolija
• ronilačka bolest (dekompresiona barotraumatska i vazdušna embolija)
• opekotine
• Kraš sindrom i Blast povrede
• trovanje ugljen monoksidom, dimom i parom
• infekcije mekih tkiva
• naglo nastala gluvoća i šum u uvu
• naglo nastalo slepilo
• Belova pareza

- HIRUŠKE BOLESTI

• poremećaji cirkulacije
• akutno i hronično gnojenje kostiju
• gasna gangrena
• opekotine i promrzline
• aseptička nekroza kuka
• nezarasatajući prelomi kostiju
• Birgerova bolest, Rejnoov fenomen
• Morbus Sidek, subakutna i hronična arterijska insuficijencija različitog porekla
• masivni gubitak krvi
• sporozarastajuće rane
• ugroženi kožni režnjevi
• teške povrede sa poremećajem cirkulacije
• radijacijom izazvana oštećenja tkiva

- INTERNISTIČKE BOLESTI

• akutna reumatska upala zglobova
• čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu
• hronična srčana insuficijencija
• Kronova bolest i ulcerozna upala debelog creva
• šećerna bolest sa komplikacijama
• dijabetička gangrena
• dijabetičko stopalo

- NEUROLOŠKE I NEUROHIRUŠKE BOLESTI

• autizam
• vrtoglavice, glavobolje, migrena
• multipla skleroza
• moždana paraliza i mehaničke povrede mozga i kičmene moždine
• moždani apscesi
• selekcionirani moždani udar
• moždani otok (kao posledica upale, trovanja, povreda i oštećenja cirkulacije mozga)
• rani organski moždani sindrom (bolest malih krvnih sudova)
• impotencija kod muškaraca i sterilitet
• menadžerske bolesti
• mršavljenje ('izgori' se 400-600 kalorija tokom jednog tretmana)

- U OTORINOLARINGOLOGIJI

• nagla gluvoća
• neuralgije trigeminusa
• vestibularni poremećaj
• iznenadna gluvoća i šum u uvu

- U OFTAMOLOGIJI

• retinopatija
• začepljenje i tromboza središnje vene mrežnjače
• dijabetična retinopatija
• glaukom otvorenog ugla
• iznenadno slepilo