Kiseonik u službi zdravlja, revitalizacije i lepote


Hiperbarična terapija se zasniva na prirodnom leku, čistom (100%) kiseoniku koji se primenjuje pod uvećanim pritiskom u hiperbaričnim komorama.

Kiseonik je pored hrane i vode jedan od tri najbitnija elementa u biohemijskim i fiziološkim procesima. Kiseonik mozgu omogućava da pravilno funkcioniše, a imunom sistemu da ojača svoju odbrambenu sposobnost.Vazduh sadrži oko jednu petinu kiseonika (21%).

Koncentracija kiseonika rastopljenog u arterijskoj krvi je u normalnoj razmeni gasova u plućima približno jednaka koncentraciji u vazduhu. Rastopljeni kiseonik u plazmi je samo manji procenat (1-3%) od ukupnog kiseonika u arterijskoj krvi. Veći deo kiseonika (97%) je vezan za hemoglobin.

Disanje čistog kiseonika pod visokim pritiskom u hiperbaričnoj komori izaziva povećanu koncentraciju rastopljenog kiseonika u plazmi arterijske krvi. Prednost tako rastopljenog kiseonika je da sa plazmom može doći do mesta do kojih eritrociti ne mogu, zbog svoje veličine.

Takav kiseonik je od životnog značaja u stanjima u kojima crvene krvne ćelije ili hemoglobin zbog neke patološke promene nisu u sposobnosti da odigraju svoju ulogu (npr., kod trovanja ugljen dioksidom ili velikog gubitka krvi).

Kiseonik vezan za hemoglobin biva nošen pomoću crvenih krvnih ćelija i ako je osoba zdrava, oni su su zasićeni već pri normalnom pritisku. Povećanjem pritiska kiseonika u komori O2 se rastapa u plazmi. Ovako rastopljeni kiseonik putem krvotoka dolazi do oštećenih tkiva i obnavlja ih.